Vad jag lärt mig om hundträning

Min lilla Mosse
Min lilla Mosse
Grunden i all träning av hund är att hunden ska förstå vad vi vill att den ska utföra och att den ska vara tillräckligt motiverad för att utföra det. För att hunden i träning ska förstå vad vi menar kan vi använda oss av olika hjälper för att visa hunden. Det kan till exempel vara att locka med godis, att visa med handen eller att placera ut en target. Dessa hjälper måste sedan göras mindre och mindre och till slut tas bort helt för att hunden ska utvecklas i träningen och lära sig beteendet. Man kan också träna hund genom att låta hunden själv få fundera ut vad den ska göra och belöna de gissningar som på något sätt liknar det färdiga beteendet. Denna typ av träning kallas för shejping. När hunden har tränats till att förstå vad som förväntas av den är det dags att lägga på en signal för beteendet. Denna signal lägger man in i träningen samtidigt eller strax innan hunden utför beteendet, antingen frivilligt eller med de hjälper som krävs. En nyttig del av träning med hund är sedan att lära hunden att bli duktig på signalkontroll, vilket innebär att hunden utför rätt beteende på rätt signal.

För att få hunden tillräckligt motiverad för att utföra det vi ber den om krävs det att vi kan erbjuda hunden tillräckligt bra lön. Det är inte många hundar som ställer upp på träning med oss enbart för att den vill vara till lags eller för att få muntligt beröm, utan oftast behöver vi även visa vår uppskattning genom olika former av belöningar. Mer krävande situationer i träningen kräver också att hunden får bättre belöning. Vår uppgift som hundtränare blir att kunna erbjuda tillräckligt bra lön så att hunden alltid vill jobba med oss och välja bort annat roligt som kanske distraherar. Det är inte en helt enkel uppgift i träningen med hund, och för att lyckas behöver man planera sina belöningar.

Om man inte jobbar med bestraffning eller andra korrigeringar, finns det ändå andra metoder flr förtydliga för hunden vad som är rätt och fel i träningen. Att hunden till exempel blir uppkopplad eller får sitta i buren en stund om den väljer att inte jobba med oss är en variant. Att ta hunden i halsbandet under träning och vara helt stilla är en annan. Dessa metoder påverkar inte hunden fysiskt utan den går istället i några minuter miste om möjligheten att göra det som ska vara det allra roligaste i hundens liv – att träna tillsammans med oss!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *