Så här får du rent badvatten med rätt värden

När du har ett spa- eller poolbad är det mycket viktigt att du har rätt värden på ditt badvatten, det vill säga rätt balans mellan spa- och poolkemikalierna i vattnet. Om du har dåliga badvattenvärden kan spa- eller poolbadandet bli rent ut sagt en mardröm för din hud, men också för vattenrören och ledningarna.

Det är nämligen så att såväl hudens porer som vattenrör och ledningar täpps till av utfällningar och avlagringar, något som dåliga badvattenvärden ger upphov till. Som tur är så är det inte särskilt svårt att balansera pool- och spakemikalierna samt hålla badvattnet rent. Här kommer några enkla tips för hur du går till väga för att få rätt vattenvärden i ditt pool- eller spabad.

Gör en vattenanalys

Du måste först och främst analysera badvattnet för att veta vilka värden ditt badvatten har. En vattenanalys kan göras med till exempel den digitala mätaren ColorQ Pro 7 som enkelt och effektivt mäter ditt badvatten, och analyserar balansen mellan pool- och spakemikalierna. När du har gjort denna vattenanalys, får du ett exakt analysresultat som visar vad du behöver göra för att få balanserade värden i ditt badvatten.

Tillsätt rätt kemikalier

Efter att du har gjort analysen, vet du precis vad just ditt badvatten behöver. Många tror att ett spa- eller poolbad rengör badvattnet per automatik, men så är inte fallet. Spa- eller poolfiltret tar bara bort den synliga smutsen. För att få bort den osynliga smutsen krävs särskilda pool- respektive spakemikalier. Dessa kemikalier kan vara exempelvis klortabletter och algbekämpningsmedel. Klortabletter är en typ av desinfektionsmedel som desinficerar och rengör vattnet.

För att få fukt med problem såsom grumligt vatten, beläggningar och alger, krävs olika typer av pool- eller spakemikalier. Vattenanalysen ger dig informationen, och kemikalierna är dina verktyg för att få ett rent och klart badvatten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *