Många jobb i västra Norge

Det går knappt en månad utan att det kommer brådskande rapporter om att Norge står inför stora utmaningar i framtiden. Det handlar om att det saknas kompetent personal inom många näringar. Den industri som mest är på tapeten är oljeindustrin, men de arbetstillfällen som finns inom oljebranschen är bara en droppe i havet om man ser till det totala antalet arbetstillfällen. Enligt ganska moderata beräkningar saknas det en bra bit över 30 000 arbetstagare bara i västra Norge inom en 20-årsperiod. Förmodligen är denna siffra ordentligt i underkant. Behovet av arbetstagare är stort på både kort och lång sikt. Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att undersöka möjligheterna till jobb i Norge.

Många möjligheter i västra Norge

Västra Norge, med städerna Stavanger, Bergen och Haugesund, är centrum för flera av Norges viktigaste näringar, bland annat olja och gas samt fiske. Denna del av Norge växer så det knakar och har ett skriande behov av förstärkningar, inte bara inom huvudnäringarna utan även inom service, handel, vård och försäljning.

Att jobba i Norge

Man brukar säga att Norge har världens bästa arbetsmarknad. Som grund för detta påstående ligger givetvis att det finns mängder av lediga jobb samt att det är relativt lätt att byta jobb. Andra fördelar med jobb i Norge är att skatterna är relativt låga, att förmånerna är många och att lönenivåerna är betydligt högre än i Sverige. Fördelarna gäller i princip för alla yrken och anställningar.

När man funderar på att jobba i Norge ska man dock inte enbart fokusera på möjligheten att tjäna pengar. Det är viktigt att man förbereder sig noga innan resan och att man är seriös i sitt arbete på den nya arbetsplatsen. Att jobba i Norge kan vara mycket givande om man närmar sig saken på rätt sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *