Bilverkstad billigare i längden

I Sverige har vi en lång och stolt motortradition. Och det är ju trevligt. Många av oss har god kunskap om bilar, och tycker om att mecka med dem. Men tyvärr är det så att vissa av oss inte helt och fullt inser våra begränsningar. Dessa begränsningar behöver inte nödvändigtvis vara av kunskaps- eller skicklighetsmässig natur. Det handlar ofta om verktyg, och tillgång till korrekta reservdelar. Den stora majoriteten av de som är motorintresserade har ju inte samma resurser som en bra bilverkstad. Detta gör att, även om man vet vad som ska göras, och vilka reservdelar som behövs, så blir slutresultatet ändå inte lika bra som om man lämnat in bilen till en verkstad.

En bra verkstad vinner

Och det innebär att det i slutändan ofta blir så att det är dyrare att reparera hemma. För det första så sjunker andrahandskostnaden mer, om du i framtiden tänker sälja bilen. Bara det är i princip argument nog att anlita en bilverkstad i stället för att göra jobbet själv. Men många har svårt att tänka så långt in i framtiden. Om man har tänkt att behålla bilen i minst tio år till, så kan det vara svårt att tänka på värdeminskning. Det är lätt att bara tänka att bilen ändå förlorar det mesta av sitt värde, så det kan kvitta lika.

Men det finns ytterligare en aspekt. Eftersom de reparationer man själv utför sällan är optimala, så byggs det upp under en längre tid. Efter ett antal inte helt perfekta reparationer måste man helt enkelt lämna in bilen till en bilverkstad. Och då kommer kostnaden att bli hög, mycket hög, och de reparationer man gjort själv spelar ingen roll. Om man däremot anlitat en bilverkstad från början, så hade bilen hållit längre, och priset för de reparationer man måste utföra antagligen blivit lägre. Plus att man själv sluppit lägga ner ett stort antal timmar på arbete som nu i princip blivit onödigt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *